PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS - pozvánka na koncerty Hudobná náuka - rozpis teórií Prázdniny v školskom roku 2017/2018

VZDELÁVACIE POUKAZY

Oznam pre rodičov

OZNAM pre žiakov (rodičov): 

Do 22.septembra 2017 (PIATOK) prijímame "Vzdelávacie poukazy". 
Odovzdať ich môžte triednym učiteľom alebo na sekretariáte školy. 
Info: 0917/705 227
18. 9. 2017     1635