Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

VYSVEDČENIA 2016/2017

Preberanie vysvedčení

žení žiaci a rodičia,

nezabudnite si prosím prísť pre vaše VYSVEDČENIA za školský rok 2016/2017. 
Čakáme vás všetkých u nás v škole, v jednotlivých triedach podľa predmetov, ktoré ste navštevovali.
Sme tu pre vás ešte dnes 29.júna a zajtra 30. júna 2017 v čase od 11:00 - 17.30 hod. 

SZUŠ DAMA :)

29. 6. 2017     2007