Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

RADA ŠKOLY

RADA ŠKOLY 2016 - 2020

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov a rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia.


Predseda rady školy:
Ing. Rastislav Stolárik - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Podpredseda rady školy:
Mgr. Janka Pecuchová - zvolená za rodičov žiakov školy

Členovia rady školy:
Mgr. Viktória Norko Marková - zvolená za pedagogických zamestnancov školy
Slávka Štefaňáková - zvolená za nepedagogických zamestnancov školy
Mgr. Vladimír Žigmund - zvolený za pedagogických zamestnancov školy

Martina Fiľakovská - zvolená za rodičov žiakov školy
Ing. Eva Karaffová - zvolená za rodičov žiakov školy
Ing. Viktória Janeková - zvolená za rodičov žiakov školy

Mgr. Martin Burgr - delegovaný zástupca zriaďovateľa školy
Ing. Peter Gavorník - delegovaný zástupca zriaďovateľa školy
Mgr. Tatiana Mňahončáková - delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa školy


23. 1. 2019     169