Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

FOTKY - VIANOČNÝ KONCERT 2018 V PKO

Fotky z Vianočného koncertu žiakov SZUŠ DAMA

Milí rodičia a žiaci,

pozrite si fotky z Vianočného koncertu, ktorý sa konal dňa 18.12.2018 v PKO v Prešove. Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za prípravu, organizáciu a príjemný umelecký zážitok.

20. 12. 2018     108