Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

KONCERT SPEVÁCKEHO ZBORU CHORUS VIA MUSICA

Pozývame vás na koncert speváckeho zboru Chorus Via Musica, ktorý sa uskutoční v stredu 30. mája 2018 o 18:00 hod. v priestoroch Ortodoxnej synagógy v Prešove.


Pozývame vás na koncert speváckeho zboru Chorus Via Musica (a hostia - speváci a mládežnícky spevácky zbor DAMA), ktorý sa uskutoční už túto stredu 30. mája 2018 o 18:00 hod. v priestoroch Ortodoxnej synagógy v Prešove. Koncert diriguje naša p. učiteľlka Erika Haas.


28. 5. 2018     556