Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

VÝTVARNÝ ODBOR - DIPLOM ZA 3. MIESTO

Výtvarný odbor - Diplom za 3. miesto


Žiak našej školy Mateja MAGÁČ v rámci súťaže "Rodina - Mesto - Ornament" získal 3. miesto v III. kategórii. 
Súťaž vyhlasovala Matica Slovenská pri príležitosti 155. výročia jej založenia. 
Matejovi a pani učiteľke výtvarného odboru Júlii Madzikovej srdečene blahoželáme.21. 5. 2018     632