Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

2% Z DANÍ - PRE NAŠE DETI...

Milí priatelia a rodičia, 
chceme Vás aj touto cestou požiadať, aby ste sa darovaním 2% z daní pridali k podpore nášho úsilia a úsilia študentov našej školy - rozvíjať ich talent prostredníctvom hudby a umenia - aby tak zároveň mohli ísť ešte lepšie príkladom svojim rovesníkov.


ZÁLEŽÍ NÁM NA NAŠICH DEŤOCH!

Milí priatelia a rodičia, chceme Vás aj touto cestou požiadať, aby ste sa pridali k podpore nášho úsilia a úsilia študentov našej školy - rozvíjať ich talent prostredníctvom hudby a umenia - aby tak zároveň mohli ísť ešte lepšie príkladom svojim rovesníkov. 

Zvážte preto použitie príspevku 2% z daní a pridajte sa 

k nášmu úsiliu 

vychovať vzdelanú a lepšiu generáciu. 

Všetkých 100% vášho príspevku bude použitých na rozvoj 

našich študentov - vašich detí. 

ĎAKUJEME

Údaje k poukázaniu 2% z dane:

IČO: 42030056
Obchodné meno: Prešovské operetné združenie
Sídlo: Vihorlatská 23, Prešov 080 01
Právna forma: občianske združenie


13. 3. 2018     857