HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE POLROČNÉ PRÁZDNINY Jarné PRÁZDNINY ! Prešovské dni klasickej gitary 8.-9.2.2018 Fotky - Ples SZUŠ DAMA FOTKY - Vianočný koncert DAMA 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!

ÚSPECHY ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY
Hudobný odbor – významné súťaže a umiestnenia našich žiakov

„MUSICA CAMERATA“ J. Albrechta v Bratislave - celoslovenská súťaž v komornej hre na dychové nástroje

- strieborné pásmo pre flautový súbor (november 2006)

„DIVERTIMENTO MUSICALE“ - celoštátna prehliadka v komornej hre na dychové nástroje v Levoči (jún 2008)

„ČAROVNÁ FLAUTA“ - celoslovenská súťaž - 10. ročník v Nižnej

- Andrea Ženčuchová – na priečnej flaute (jún 2011)

„GELNICKÝKĽÚČ“ v Gelnici - festival komornej hudby(2009, 2011, 2013, 2014)

- zlaté pásma pre flautový súbor a v r. 2014 laureáti Gelnického kľúča - žiaci pod vedením p. uč. Jany Berčíkovej

Účasť a úspechy žiakov na významných súťažiach

„MOYZESOV SLÁVIK“ v Prešove - spevácka súťaž žiakov ZUŠ

„GAŠTANČEK 2012“ - súťažný festival detských spevákov populárnej piesne vo Vranove nad Topľou

- žiaci pod vedením p. uč. Anny Maruškaničovej a Viktórie Norko Markovej

„SLÁVIK SLOVENSKA“ - celoslovenská súťaž v speve

- Marianna Čuchtová a Samuel Adam (niekoľkonásobní laureáti súťaže)

- žiaci pod vedením p. uč. Ireny Veverkovej

„HNÚŠŤANSKÝ AKORD“ - súťaž žiakov v hudobnej náuke

- 2. miesto (december 2013) - žiaci pod vedením p. uč. Sone Lipovskej

„International Classical Guitar Festival & Youth Competition“ v Bratislave

- Emma Pelecová - úspešná účasť žiačky na 1. ročníku medzinárodnej súťaže v hre na gitare (november 2015)

- žiačka pod vedením p. uč. Valéra Futeja

„RUŽOMBERSKÁ GITARA 2016“ - celoslovenská súťaž v hre na gitare

-3. miesto Emma Pelecová (máj 2016)

- žiačka pod vedením p. uč. Valéra Futeja

„Prešovská cimbalová struna“ - súťaž žiakov v hre na cimbale (máj 2016)

- Lea Jeníková získala strieborné pásmo

- žiačka pod vedením p. uč. Jany Hricenkovej

„Košický zlatý poklad 2010“ - kapela SZUŠ „DESERT RAIN“ postúpila až do finále súťaže s vlastnou skladbou Hurikán (október 2010) - kapela vznikla pod vedením p. uč. Vladimíra Žigmunda.

Kategória ROCK - POP - JAZZ

Škola už od svojho vzniku zakladala vlastné hudobné kapely (Young Jazz Session, Desert Rain a iné), ktoré nás úspešne reprezentovali na rôznych s l o v e n s k ý c h  s ú ť a ž i a c h a vystúpeniach. V rámci hudobného odboru má škola samostatné oddelenie pre jazzovú hudbu, pod vedením našich učiteľov Pe t r a Ad a m kov i č a a Ma r tina Marinčáka.

„Celoslovenská súťaž Pop - rockových a jazzových skupín žiakov ZUŠ“ v Košiciach

- 1. miesto kapely YOUNG JAZZ SESSION (jún 2011)

- 2. miesto kapely YOUNG JAZZ SESSION (jún 2015)

Literárno – dramatický odbor – úspešné divadelné predstavenia našich žiakov

„...VašaGrace Poolová“ - divadelné predstavenie (jún 2010)

Autor: M. H. Eliáš, Réžia: Silvester Matula

„BABIES“ - divadelné predstavenie (jún 2011)

Autori: D. Mandelli / I. Čuchtová, Réžia: Silvester Matula

„HRA“ - pôvodný dekadentný skoro muzikál (jún 2011)

Autor: Marek H. Eliáš, Hudba: Martin Husovský, Réžia: Silvester Matula

„BORDEL V KLÁŠTORE“ - divadelné predstavenie (jún 2014)

Autori: žiačky SZUŠ DAMA, Réžia: Ivana Ličáková

„Nedeľa pre bolesť ako stvorená“ - divadelné predstavenie (jún 2014)

Autor: T. Williams, Réžia: Ivana Ličáková

„TEHLA“, „POPOLUŠKA“ - divadelné predstavenia (jún 2015)

Autori: žiaci SZUŠ DAMA, Réžia: Xénia Rejtová

„ZOZNAMKA“ - divadelné predstavenie (január 2016)

Autor: Adriana Krúpová, Réžia: Ivana Ličáková


 

Tanečný odbor – úspešné tanečné vystúpenia

„Kessel dance 2010 Bardejov“ – účasť na tanečnej súťaži (apríl 2010)

„Neberte nám princeznú“ - tanečné vystúpenie

-  školský projekt v DJZ v Prešove (jún 2012)

„Humenné - srdcom - pohybom“ – celoslovenský súťažný festival tanca v Humennom

- v kategórii „Deti“ - bronzové pásmo (apríl 2016)

- v kategórii „Juniori“ - bronzové pásmo (apríl 2016)

„TANEČNÁ DAMA“ - veľké záverečné tanečné vystúpenie našich žiakov

- vždy v júni v kine SCALA

Okrem tanečných súťaží sa naši žiaci už pravidelne zúčastňujú rôznych vystúpení v rámci akcie Dni mesta Prešov na Pešej zóne, reprezentujú našu školu aj na školských a firemných plesoch alebo iných spoločenských akciách.

Odbor: Audiovizuálna a multimediálna tvorba – významné súťaže a ocenenia

„Slovenský detský Oskar 2013“ - celoslovenská súťaž v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe v Bratislave

- Oskar v kategórii „Réžia“ - Tomáš Čorej

- Oskar v kategórii „Chlapčenský výkon pred kamerou“ - Tomáš Čorej

- Oskar v kategórii „Dievčenský výkon pred kamerou“ - Kamila Csatáryová

„Slovenský detský Oskar 2014“ - celoslovenská súťaž v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe v Bratislave

- Oskar v kategórii „Dievčenský výkon pred kamerou“ - Kamila Csatáryová

- Oskar v kategórii „Hraný film“ - Marcel Kušnír, Kamila Csatáryová

- Cena Nadácie Intenda za pedagogické vedenie žiakov- Michaela Zakuťanská

„Zlatá klapka 2015“ - celoslovenská súťaž v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe v Bratislave

- Zlatá klapka v kategórii „Strih“ – Valér Futej

„Cinema 2015“ - krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby v Nitre

- Stella Szentpéteryová - získala 1. miesto v kategórii „Hraný film“

18. 1. 2018     91