ZÁPISY na nový školský rok 2018/2019 Výtvarný odbor - Výstava v SCALE Fotky - Tanečná DAMA 2018 Foto: Záverečný hudobný koncert DAMA TABLO Absolventov 2017/2018 Fotky - Absolventský koncert 2017/2018 Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!

VZDELÁVACIE POUKAZY

Oznam pre rodičov

OZNAM pre žiakov (rodičov): 

Do 22.septembra 2017 (PIATOK) prijímame "Vzdelávacie poukazy". 
Odovzdať ich môžte triednym učiteľom alebo na sekretariáte školy. 
Info: 0917/705 227
18. 9. 2017     1304