ZÁPISY na nový školský rok 2018/19 FOTKY z koncertu speváckeho zboru DAMA na Sigorde 2% z DANÍ - pre naše deti... HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE Elektronická prihláška na štúdium!

VZDELÁVACIE POUKAZY

Oznam pre rodičov

OZNAM pre žiakov (rodičov): 

Do 22.septembra 2017 (PIATOK) prijímame "Vzdelávacie poukazy". 
Odovzdať ich môžte triednym učiteľom alebo na sekretariáte školy. 
Info: 0917/705 227
18. 9. 2017     879