Spevácka súťaž v Medzilaborciach! Hudobná náuka - rozpis teórií

VIDEO - VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ DAMA 2016

Pozrite si video z Vianočného koncertu našej školy

Vianočný koncert pripravili žiaci a učitelia hudobného a tanečného odboru. Moderovali žiačky literárno - dramatického odboru.

Video natočil a spracoval p.uč. Martin Michelčík spoločne s našimi žiakmi audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.


odkaz na link:
https://vimeo.com/208573606


Vianočný koncert DAMA 2017 from FILMA.sk on Vimeo.

26. 4. 2017     2622