Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

VALÉR FUTEJ - HRA NA GITARE
Gitare sa začal venovať v neskoršom veku, keď mal 17 rokov ako samouk. Neskôr sa zdokonaľoval v hre na gitare  na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v rokoch 1998 – 2003 v triede  Mgr. Jerzyho Lebidu.

Je zakladateľ Prešovského združenia klasickej gitary.

Pôsobí ako umelecký riaditeľ a dramaturg medzinárodného gitarového festivalu „Prešovské dni klasickej gitary“ (www.gfpresov.sk) a hudobného projektu na podporu mladých slovenských umelcov „Iuvenilis Cithara“.

Na našej SZUŠ Valér Futej pôsobí od roku 2011. Okrem toho učí aj ako externý pedagóg klasickej gitary aj na katedre hudby na PU FHPV.

Za najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére považuje víťazstvo na medzinárodnej súťaži v českom meste Zruč nad Sázavou v roku 2009. Poradie súťažiacich: 1. Slovensko, 2. Slovinsko, 3. Poľsko, 4. Rusko, 5. Česká republika. 

Dosiahnuté pedagogické úspechy so žiakmi od roku 1997: získal 63 ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v hre na klasickej gitare:

  - 2 x laureát súťaže,

 - 23 prvých miest

 - 12 druhých miest

 - 16 tretích  miest

 -  8 diplomov zlaté pásmo

 - 2 x najúspešnejší pedagóg gitarovej súťaže (2008, 2010)

18. 3. 2016     5671