Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

VLADIMÍR ŽIGMUND - HRA NA GITARE
Vladimír Žigmund ukončil gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove v roku 1994. Popri štúdiu sa venoval hre na gitare na základnej umeleckej škole. Neskôr pokračoval v štúdiu na Prešovskej univerzite, kde v roku 1999 vyštudoval odbor učiteľstvo. Aktívne pôsobí ako člen umeleckého zoskupenia folklórneho súboru Šarišanci, kde hrá na kontrabas, gitaru a spieva.
Na našej SZUŠ vyučuje od roku 2008 hru na gitare.
18. 3. 2016     4687