Elektronická prihláška na štúdium! KONCERT - Eric Marienthal (USA) a AMC Trio UNIT DVD - záverečný koncert a tanečná DAMA 2017 Prázdniny v školskom roku 2017/2018

ANDREJ BELEJ - HRA NA KLAVÍRI A KEYBOARDE
Andrej Belej navštevoval ZUŠ v Prešove – odbor klavír. Vysokú školu absolvoval v Prešove, kde študoval učiteľský smer hudobnej výchovy na Prešovskej univerzite pod vedením Kláry Ganzerovej. Na našej SZUŠ DAMA vyučuje hru na klavír a keyboard.

Od roku 2001 spolupracoval so skupinou AMC TRIO ako spevák, bol členom skupiny Groovin´Heads, ktorej lídrom je saxofonista Majo Gapa Garbera. V roku 2008 založil skupinu Andy Belej TRIO, ktorá sa v roku 2010 rozšírila na terajší kvintet.

18. 3. 2016     1977