Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... JARNÉ PRÁZDNINY 2019 VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

POZÝVAME VÁS NA ZÁPISY
na nový školský rok 2017/2018:
4.9.2017 - 14.9.2017
od 10:00 hod. - 17:30 hod.
Hudobný odbor I Tanečný odbor I Výtvarný odbor I Literárno-dramatický odbor I Audiovizuálna a multimediálna tvorba


Milí žiaci a rodičia,
pozývame Vás na ZÁPISY na nový školský rok 2017/2018 na umelecké odbory našej školy:
  •  Hudobný odbor
  •  Tanečný odbor
  •  Výtvarný odbor
  •  Literárno-dramatický odbor / herectvo
  •  Audiovizuálna a multimediálna tvorba / foto-audio-video
ZÁPISY na všetky odbory budú  prebiehať v čase od 10.00 hod. - do 17.30 hod. 
v priestoroch hlavnej budovy našej školy - Nám. legionárov 5 v Prešove (II.poschodie).
Na odbor Herectvo môžte prísť na ZÁPIS aj na tzv. "Otvorené hodiny" v hereckej triede DAMA na Plzenskej č. 2 v Prešove. ZÁPISY a "Otvorené hodiny " v Tanečnom odbore budú prebiehať v baletnej sále DAMA na Jarkovej ulici č. 14 v Prešove.

Všetci ste srdečne vítaní! 

Prineste si so sebou Vzdelávacie poukazy. Aj v budúcom školskom roku vám z nich odpočítame školné v hodnote 30,-€.

Informácie: 0917 /705 227 (sekretariát školy)
                    0907/ 384 986 (zástupkyňa školy)


9. 4. 2017     3980