Spevácka súťaž v Medzilaborciach! Hudobná náuka - rozpis teórií

ZÁPIS NA ODBOR HERECTVA

Chcete byť úspešnými herečkami, hercami? 
Chcete si zahrať v divadle - v muzikáli či v komédii?
Príďte k nám na ZÁPIS na odbor HERECTVA.
Termíny: 2.9. - 15.9.2015  (11.00 - 17.00 hod.) 
Miesto: Plzenská č. 2 - na I. poschodí. 


Milí žiaci :)
Srdečne Vás týmto pozývame na ZÁPIS na nový školský rok 2015/2016 
na odbor HERECTVA.

Tešíme sa na spoluprácu s vami  :)

27. 8. 2015     5393