Spevácka súťaž v Medzilaborciach! Hudobná náuka - rozpis teórií

ZÁPIS - FOTO AUDIO VIDEO

ZÁPIS na odbor: AUDIOVIZUÁLNA A MULTIMEDIÁLNA TVORBA!

AUDIO a VIDEO: 6.9.2016 (utorok) o 14:00 hod. na Plzenskej ulici č. 2, v Prešove

FOTOGRAFIA: 7.9.2016 (streda) o 14:00 hod. na Plzenskej ulici č. 2, v PrešoveZÁPISY na školský rok 2016 / 2017 na všetky odbory

sa budú konať v dňoch:

5.9.2016 - 9.9.2016 v čase od 11:00 - 17:00 hod.

ONLINE PRIHLÁŠKA: https://szus-dama.edupage.org/register/


6. 9. 2016     3369