Elektronická prihláška na štúdium! KONCERT - Eric Marienthal (USA) a AMC Trio UNIT DVD - záverečný koncert a tanečná DAMA 2017 Prázdniny v školskom roku 2017/2018

VÝTVARNY ODBOR

Výtvarné práce žiakov SZUŠ DAMA pod pedagogickým vedením p. učiteľa Petra HURAJA


13. 7. 2016     1709