PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS - pozvánka na koncerty Hudobná náuka - rozpis teórií Prázdniny v školskom roku 2017/2018

VÝTVARNÝ ODBOR - VÝSTAVA V SCALE

Výstava výtvarných prác žiakov pani učiteľky Mgr. Tatiany Bachurovej PhD.


27. 6. 2018     322