Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

VÝTVARNÝ ODBOR

ZAMERANIE ODBORU

Na hodinách výtvarného odboru sa venujeme predovšetkým štúdiu kresby, maľby, grafiky, dekoratívnych činností, modelovaniu ale aj počítačovej grafike. Žiakov tiež pripravujeme na talentové prijímacie skúšky na stredné a vysoké umelecké školy.
Žiaci sa aktívne (a úspešne) zúčastňujú aj celoslovenských súťaží, z ktorých pre našu školu vybojovali už niekoľko cenných umiestnení.

Výtvarný odbor v školskom roku 2018/2019 vyučujú Bc. Iveta Čuchtová a Mgr. Júlia Madziková.
20. 3. 2015     8092