Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

VIKTÓRIA NORKO MARKOVÁ - HRA NA GITARE A SPEV

Mgr. Viktória Norko Marková, DiS. art.

mail: zastupkyna.szus@gmail.com

Sopranistka a gitaristka Viktória Norko Marková sa narodila a žije v Prešove. Prvé hudobné vzdelanie nadobudla na ZUŠ J.Poschla v Prešove, kde študovala hru na klasickej gitare, spev a neskôr aj bicie nástroje.

Počas štúdia na gymnáziu J.A.Raymana v Prešove pôsobila v amatérskej hudobnej skupine, čo viedlo k túžbe venovať sa hudbe aj profesionálne. V odbornom štúdiu hudby pokračovala na Štátnom konzervatóriu v Košiciach v dvoch hlavných odboroch – spev u Mgr. Dany Leščenkovej a hra na klasickej gitare u MgA Jozefa Haluzu. Štúdium spevu ukončila absolutóriom na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch – pobočka Prešov. Už počas konzervatoriálneho štúdia sa venovala koncertnej i pedagogickej činnosti.

Vysokoškolské štúdium absolvovala v Košiciach na UPJŠ a v Prešove na PU na Filozofickej fakulte v odbore Britské a americké štúdiá , Nemecký jazyk a literatúra (Bc.) a Anglistika a amerikanistika (Mgr.). V oboch diplomových prácach sa snažila prepojiť svoje hudobné vzdelanie s lingvistickým štúdiom.

Po absolvovaní konzervatória rok pôsobila ako členka operného zboru Štátneho divadla v Košiciach s naštudovaním menších sólových rolí (Esmeralda – B.Smetana:Prodaná nevěsta, Karolka – L.Janáček: Její pastorkyně).

Priebežne absolvovala aj súkromné konzultácie u renomovaných pedagógov spevu (Mgr. art. Mária Henselová ArtD, Mgr. art. Marta Beňačková a Mgr. art. Dagmar Livorová). Od roku 2013 sa každoročne zúčastňuje aj Majstrovských interpretačných kurzov Dagmar Livorovej, či Operného workshopu Dagmar Livorovej a režiséra Jaromíra Brycha v ČR.

Po krátkej prestávke, kedy sa venovala materským povinnostiam v súčasnosti pôsobí ako hosťujúca sólistka Štátneho divadla v Košiciach, pedagóg SZUŠ DAMA v Prešove a venuje sa koncertnej činnosti.  V Štátnom divadle Košice ju môžete vidieť ako Manju v operete Grófka Marica (E.Kálmán), Ines v opere Trubadúr (G.Verdi) a Oberta v opere Alcina (G.F.Handel).

 

18. 3. 2016     6096