Elektronická prihláška na štúdium! KONCERT - Eric Marienthal (USA) a AMC Trio UNIT DVD - záverečný koncert a tanečná DAMA 2017 Prázdniny v školskom roku 2017/2018

VIEŠ, ČO S VOĽNÝM ČASOM?

Pozvánka na ZÁPIS na SZUŠ DAMA

Pozývame Vás na ZÁPIS na nový školský rok do SZUŠ DAMA. 

Zápisy budú prebiehať 
od 5.9.2016 - 15.9.2016 v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. 
v budove našej školy na Nám. legionárov 5 v Prešove,
alebo na našej pobočke: Plzenská č. 2, v Prešove

kontakty:  0940 / 891 237,  0907 / 384 986

ONLINE PRIHLÁŠKA: 
https://szus-dama.edupage.org/register/


Videá:

31. 8. 2016     1336