Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

VIDEO - O NAŠEJ ŠKOLE A POZVÁNKA NA ZÁPISY

Prehľad a predstavenie umeleckých odborov našej školy.

Milí priatelia,

pripravili sme pre vás krátke video, v ktorom by sme sa vám radi predstavili a ukázali jednotlivé umelecké odbory, ktoré už jedenásty rok vyučujeme v našej škole. Video je pripravené z fotografií z úspešných hudobných, tanečných a divadelných predstavení spolu s fotografiami z vybraných prác výtvarného odboru. 
Zároveň vás srdečne pozývame na ZÁPIS ŽIAKOV na nový školský rok 2017/2018, ktorý bude prebiehať od: 

4.9.2017 - 14.9.2017 v čase od 10:00 - 17:30 hod. 

Naši budúci žiaci si môžu vyberať z piatich odborov:
HUDOBNÝ ODBOR (Spev, Výuka na rôznych hudobných nástrojoch, Zbor, Hudobná teória, Hra v orchestri, Hra v kapele)
TANEČNÝ ODBOR (Klasický tanec, Balet, Scénický tanec, Ľudový tanec, Mažoretky)
VÝTVARNÝ ODBOR (Kresba, Maľba, Grafika, Modelovanie...)
LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR (Herectvo, Muzikálové herectvo, Činohra, Dabing)
AUDIOVIZUÁLNA A MULTIMEDIÁLNA TVORBA (Fotografia, Video, Film)

Prihlásiť sa môžte osobne u nás v škole, prípadne pomocou elektronickej online prihlášky: https://szus-dama.edupage.org/register/

Všetky potrebné informácie vám radi poskytneme na:
tel. č.: 0907 / 384 986 (Viktória Norko Marková - zástupkyňa školy)
mail:   zastupkyna.szus@gmail.com
22. 6. 2017     2854