ZÁPISY na nový školský rok 2018/2019 Výtvarný odbor - Výstava v SCALE Fotky - Tanečná DAMA 2018 Foto: Záverečný hudobný koncert DAMA TABLO Absolventov 2017/2018 Fotky - Absolventský koncert 2017/2018 Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!

FOTKY - VIANOČNÝ KONCERT DAMA 2017/2018

Fotky z VIANOČNÉHO KONCERTU (20.12.2017 v PKO Prešov)

Milí priatelia,

Pozrite si fotky z nášho Vianočného koncertu, ktorý sa konal 20.12.2017 v PKO - Čierny orol v Prešove. 
Počas koncertu sa predstavili okrem našich žiakov hudobného odboru aj žiaci tanečného a literárno - dramatického odboru.

Zvuk a osvetlenie celého koncertu pripravili žiaci audiovizuálnej a multimediálnej tvorby spolu s p. učiteľom  Martinom Michelčíkom (Filma s.r.o.),
ktorý z koncertu pripravil aj profesionálny DVD záznam. 

Predbežný záujem (objednávku) o DVD z koncertu nám prosím nahláste na sekretariáte školy, prípadne svojim vyučujúcim učiteľom.
9. 1. 2018     744