NOVOROČNÝ KONCERT - 24.1.2018 HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE Prešovské dni klasickej gitary 8.-9.2.2018 Fotky - Ples SZUŠ DAMA FOTKY - Vianočný koncert DAMA 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!

FOTKY - VIANOČNÝ KONCERT DAMA 2017/2018

Fotky z VIANOČNÉHO KONCERTU (20.12.2017 v PKO Prešov)

Milí priatelia,

Pozrite si fotky z nášho Vianočného koncertu, ktorý sa konal 20.12.2017 v PKO - Čierny orol v Prešove. 
Počas koncertu sa predstavili okrem našich žiakov hudobného odboru aj žiaci tanečného a literárno - dramatického odboru.

Zvuk a osvetlenie celého koncertu pripravili žiaci audiovizuálnej a multimediálnej tvorby spolu s p. učiteľom  Martinom Michelčíkom (Filma s.r.o.),
ktorý z koncertu pripravil aj profesionálny DVD záznam. 

Predbežný záujem (objednávku) o DVD z koncertu nám prosím nahláste na sekretariáte školy, prípadne svojim vyučujúcim učiteľom.
9. 1. 2018     65