Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

Prehľad súťaží a úspechov našich žiakov v školskom roku 2018/2019
(k januáru 2019)



Pripravili sme krátky prehľad súťaží, na ktorých sa zatiaľ v tomto školskom roku 2018/2019 zúčastnili a úspešne umiestnili žiaci našej školy. Zoznam budeme priebežne dopĺňať, už teraz máme prihlásených viacerých mladých hudobníkov aj tanečníkov do ďalších vyhlásených súťaží. 
Úspešným žiakom aj ich vyučujúcim učiteľom srdečne blahoželáme! 






6. 2. 2019     170