ZÁPISY na nový školský rok 2018/2019 Výtvarný odbor - Výstava v SCALE Fotky - Tanečná DAMA 2018 Foto: Záverečný hudobný koncert DAMA TABLO Absolventov 2017/2018 Fotky - Absolventský koncert 2017/2018 Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!

TATIANA BACHUROVÁ - VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TATIANA BACHUROVÁ (*1979 vo Svidníku)

Vyštudovala Fakultu humanitných a prírodných vied v Prešove, odbor: výtvarná výchova a etická výchova. V septembri 2008 obhájila dizertačnú prácu na tému Kontexty recepcie detskej ilustrácie. 

V súkromnej základnej umeleckej škole DAMA učí výtvarnú výchovu od marca 2017. Pôsobí na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Vyučuje kresbu, grafiku a didaktiku výtvarnej výchovy. V umeleckej tvorbe sa venuje olejomaľbe, grafike  a keramike. Vo vedeckom bádaní spracováva  témy interpretácia umeleckých diel a alternatívne pedagogické formy vzdelávania. Od roku 2011 pôsobí ako koordinátorka projektu Versus  (občianské združenia Rutenicart). Od roku 2006 sa zúčastňuje medzinárodných výtvarných workshopov ako supervízorka projektu The International Creative Anxiety Workshops Vincent's Pocket v Poznani (Poľsko).

VÝSTAVY

               2014      Versus, kolektívna výstava výtvarníkov - v Creative Design Gallery, Prešov

              2012      TAJM, kolektívna výstava pedagógov Katedry hud. a výtvarnej výchovy v univerzitnej knižnici PU v Prešove 2010, Medzi nami, Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko

               2012      888, kolektívna výstava, Creative Design Gallery, Prešov

               2011      My dve, literárna kaviareň Balada; klub Christiania, Prešov

               2010      Medzi nami, Slovenský inštitút, Krakov, Poľsko

               2006      Hommo femina, univerzitná knižnica v Prešove

 2011-2016      Versus - kolektívne výstavy občianskeho združenia Rutenicart

                Z umeleckej tvorby:

„V tvorbe sa odkláňa od narácie a prináša nové kvality spojené s meditatívnejším výrazom nových malieb, akýmsi ,,stíšením“ formy aj obsahu. Po formálnej stránke sa to prejavuje vyššie opísanou redukovanou paletou farieb. Niekedy sú to len expresívne lazúrne ťahy štetcom, v odtieňoch čiernej a hnedej. Inokedy osamelé ostrovy špachtľou nanesených abstraktných asymetrických tvarov, plávajúcich ,,prázdnom“ univerza nekonečnej bielej plochy plátna. 

Možno prešla novými zásadnými skúsenosťami, prostredníctvom ktorých sa dotkla poznania o ktorom sa nedá rozprávať. Dá sa o ňom len mlčať, mlčať blednúcou farbou, prchajúcou ako para, vytrácajúcou sa ako dym, letmými rýchlymi dotykmi štetca, či bielou plochou, ako naplneným prázdnom... Áno, povedzme to takto: tí, ktorí milovali Táninu strakatú farebnosť, príbehovosť a akúsi programovú estetickosť, sa môžu v prostredí týchto nových rozpadajúcich sa kompozičných fragmentov cítiť stratení. Bielu plochu totiž mnohí vnímajú ako nepriateľa, ako prázdno, znamenajúce negáciu... Prázdnota bielej však v autorkinej tvorbe reprezentuje skôr hlbokú symboliku nedopovedanosti. Je to závoj, spoza ktorého jemne presvitajú kontúry vecí neviditeľných, nepomenovateľných a nezobraziteľných. Existujúce skôr vo vnútornom myšlienkovom svete výtvarníčky, ako určitý stav mysle, vibrácie“ (Mgr. Slavomír Capek).

12. 12. 2017     679