PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS - pozvánka na koncerty Hudobná náuka - rozpis teórií Prázdniny v školskom roku 2017/2018

TABLO ABSOLVENTOV 2017/2018
Predstavujeme vám našich absolventov hudobného, tanečného odboru a odboru audiovizuálna a multimediálna tvorba spolu s ich vyučujúcimi pedagógmi, ktorí v tomto školskom roku 2017/2018 ukončili štúdium v našej umeleckej škole. 
25. 6. 2018     426