Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

POLROČNÉ PRÁZDNINY

Piatok 2. februára 2018 - vyučovanie zrušené!


Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, 
že dňa 2.2.2018 (v piatok)
bude Súkromná základná umelecká škola zatvorená 
- z dôvodu polročných prázdnin.

Tešíme sa opäť na stretnutie s vami v pondelok 5. februára 2018 
podľa obvyklého rozvrhu hodín v jednotlivých triedach.

SZUŠ DAMA
31. 1. 2018     802