Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

POKRVNÍ BRATIA

Muzikál  POKRVNÍ BRATIA v réžii Milana Antola a profesionálnom naštudovaní a podaní žiakov našej školy.


13. 3. 2015     6853