Divadelné predstavenie "STUDŇA" Tvorenie v Záhrade umenia Výtvarný odbor - DIPLOM za 3. miesto Divadelné predstavenie "Taká sa mi páči" ZÁPISY na nový školský rok 2018/19 HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE Elektronická prihláška na štúdium!

ELEMENTÁRNA HUDOBNÁ TEÓRIA

Učebný text pre odbor učiteľstvo

Vzhľadom na profil absolventa hudobného odboru má študent získať základné teoretické poznatky potrebné pre zvládnutie ďalších disciplín predmetu hudobného odboru (intonácia, elementárny rytmus, hlasová výchova, hra na hudobný nástroj, dejiny hudby, hudobné formy a nástroje,...). Okrem teoretických zdôvodnení text obsahuje viacero praktických notových príkladov a piesní, ktoré príslušné učivo ilustrujú.

Súbory na stiahnutie:

  Elementárna hudobná teória
2. 7. 2015     5031