ZÁPISY na nový školský rok 2018/2019 TABLO Absolventov 2017/2018 Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!

ELEMENTÁRNA HUDOBNÁ TEÓRIA

Učebný text pre odbor učiteľstvo

Vzhľadom na profil absolventa hudobného odboru má študent získať základné teoretické poznatky potrebné pre zvládnutie ďalších disciplín predmetu hudobného odboru (intonácia, elementárny rytmus, hlasová výchova, hra na hudobný nástroj, dejiny hudby, hudobné formy a nástroje,...). Okrem teoretických zdôvodnení text obsahuje viacero praktických notových príkladov a piesní, ktoré príslušné učivo ilustrujú.

Súbory na stiahnutie:

  Elementárna hudobná teória
2. 7. 2015     5729