Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... JARNÉ PRÁZDNINY 2019 VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

ODBORY
Milí naši budúci žiaci!

Chceli by ste vedieť hrať na hudobnom nástroji, spievať, maľovať, tancovať, hrať v divadle alebo sa venovať príprave filmu, prípadne profesionálne fotografovať? 

Máte možnosť prihlásiť sa do našej umeleckej školy, kde sa Vám budú venovať naši kvalifikovaný učitelia a môžete si vybrať z piatich ponúkaných umeleckých odborov:

  • Hudobný odbor - spev, hudobné nástroje, teoretická príprava
  • Literárno-dramatický odbor - herectvo, príprava scenárov
  • Tanečný odbor - moderný tanec, ľudový tanec, mažoretky
  • Audiovizuálna a multimediálna tvorba - film, audio, fotografia
  • Výtvarný odbor - kreslenie a maľovanie
Bližšie informácie o termínoch a požiadavkách na prijímacie skúšky Vám poskytneme aj na tel. čísle: 0917/705 227.
13. 3. 2015     10169