Spevácka súťaž v Medzilaborciach! Hudobná náuka - rozpis teórií

ODBOR FOTOGRAFIA NA SZUŠ DAMA
FOTOGRAFIA:

Pod vedením p. učiteľa Mgr. Martina Michelčíka v rámci predmetu audiovizuálna a multimediálna tvorba učíme žiakov fotografovať všetky druhy fotografie v rôznych podmienkach. Fotíme ako v ateliéri, tak aj vonku, v interiéri, na kultúrnych podujatiach, či v noci. Samozrejmosťou je tiež úprava fotografií v grafických softvéroch, retuš i fotomontáže.
23. 6. 2016     3421