ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium! Vzdelávacie poukazy

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR
Literárno - dramatický odbor patrí medzi veľmi obľúbené odbory. Vo svojej činnosti sa zameriava aj na muzikálové herectvo v spojení so spevom a tancom
Žiaci tohto odboru sa učia základom hereckého, speváckeho a pohybového umenia. 

Spoločne so svojimi učiteľkami Ivanou Ličákovou a Xéniou Rejtovou, Dis.art. počas každého školského roka pripravia niekoľko verejných vystúpení. Vyvrcholením ich celoročného úsilia je záverečný projekt - malé divadelné predstavenie, ktoré predvádzajú v divadelnej sále so všetkým, čo k ozajstnému divadlu patrí.
20. 3. 2015     3320