ZÁPISY na nový školský rok 2018/2019 TABLO Absolventov 2017/2018 Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium!

KONTAKTY A TELEFÓNNE ČÍSLA

VÝUČBA JEDNOTLIVÝCH ODBOROV A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ ŠKOLY:

  • pobočka SZUŠ DAMA na Nám. legionárov č. 5, na II. poschodí 
  • (hudobný odbor, výtvarný odbor)
  • pobočka na Plzenskej č. 2, na I. poschodí a v priestoroch suterénu budovy
  • (hudobný odbor, odbor herectva, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)
  • pobočka na Jarkovej č. 14 - v budove Dopravoprojektu 
  • (tanečný odbor)


Telefónne číslo a e-mail školy:
tel:       0917 705 227 (sekretariát školy) - dočasne odpojené - kontaktujte nás prosím na tel. č.: 0905/549 983

e-mail školy: info@szus-dama.sk
                       dama.szus@gmail.com

e-mail zástupkyňa školy: zastupkyna.szus@gmail.com

Riaditeľ:
Marián Burgr
0908 639 131
burgrmarian@szus-dama.sk

Hudobný odbor:
tel: 0907 384 986 (p. uč. Viktória Norko Marková - zástupca školy)
mail: zastupkyna.szus@gmail.com                       

Literárno-dramatický odbor:
0905 214 864 (p. uč. Xénia Rejtová)

Tanečný odbor:
0918 615 691 (p. uč. Edita Bonková)

Výtvarný odbor:
0915 492 010 (p. uč. Tatiana Bachurová)

Audiovizuálna a multimediálna tvorba:
0917 705 227 (sekretariát školy)

Ekonomické oddelenie:
Slávka Štefaňáková
0905 549 983 (s.stefanakova@gmail.com)

28. 11. 2016     3253