Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

JANA BERČÍKOVÁ - HRA NA PRIEČNEJ FLAUTE, HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
Mgr. Jana Berčíková, Dis.art - hra na priečnej flaute, hra na zobcovej flaute

Vzdelanie:

Konzervatórium Košice – hlavný predmet : Hra na priečnej flaute  (1979 – 1985).

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove -  hlavný odbor : Učiteľstvo Estetiky a Hudobného umenia  (2009 – 2014).


Doterajšie pôsobenie:

Členka orchestra Spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove – 1.flauta (1985 – 2005).

Členka symfonického orchestra Štátnej filharmónie v Košiciach – 2.flauta,pikola (2006 – súčasnosť).

Učiteľstvo na ZUŠ Sabinov – hra na priečnej a zobcovej flaute, komorná hra  (2000 – 2005).

Učiteľstvo na SZUŠ DAMA v Prešove – hra na priečnej a zobcovej flaute, komorná hra  (2006 – súčasnosť).


Rodinný stav:

Vydatá, tri deti.

1. 12. 2017     1472