Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

IVANA LIČÁKOVÁ - HERECTVO
Herečka, Ivana Ličáková sa narodila a žije v Prešove. Prvé kontakty s divadlom a hudbou nadobudla už ako  5 ročná na ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove, kde 8 rokov študovala klavír a 10 rokov „Literárno – dramatický“ odbor.  Už ako 12- ročná pracovala v rádiu Východ, kde uvádzala nedeľnú reláciu pre deti „ Nám sa už vôbec nechce spať“.

Dva roky študovala štátne konzervatórium v Bratislave v odbore – „Činoherné a muzikálové herectvo“ v ročníku Ivana Romančíka a Oľgy Solárovej. Doštudovala na štátnom konzervatóriu v Košiciach v ročníku Jozefa Úradníka. Počas štúdia na konzervatóriu hrala v divadle West a dlhé roky sa venuje dabingu. Umelecký talent uplatnila aj vo svojej hudobnej skupine ID Band, kde spievala a  s ktorou vyhrala súťaž Prešovský Liverpool. 

Po absolvovaní konzervatória začala študovať na Prešovskej univerzite katedru masmediálnych štúdií, kde počas štúdia krátko pracovala aj v Prešovskej televízii ako redaktorka, vo vysokoškolskom rádiu PaF  a taktiež sa venovala  novinárskej žurnalistike. Neskôr sa rozhodla pre pedagogickú cestu a prešla na Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity, odbor predškolská a elementárna pedagogika, kde stále študuje. V posledných rokoch taktiež účinkujem na Akademickom Prešove a tri roky po sebe som bola členkou komisie súťaže pre základne a stredné školy "Supertrieda". 

V súčasnosti popri materských povinnostiach a popri štúdiu na vysokej škole, pôsobí ako pedagóg na SZUŠ DAMA  v Prešove, kde vyučuje odbor „Literárna a dramatická tvorba“. 

24. 10. 2016     3602