ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium! Vzdelávacie poukazy

HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE

Rozpis vyučovacích hodín hudobnej náuky


Po kliknutí na link dole si môžte pozrieť, stiahnuť aj vytlačiť aktuálny rozvrh hodín teórie hudobnej náuky (šk. rok 2016/2017), ktoré u nás vyučujú: 
Mgr. Soňa Lipovská, Dis.art. a PaedDr. Metodeja Schneiderová

https://drive.google.com/file/d/0BycWxoJfCdbTLWVmbHhnSlVPeTA/view
(klik na link)


9. 9. 2016     1254