Elektronická prihláška na štúdium! KONCERT - Eric Marienthal (USA) a AMC Trio UNIT DVD - záverečný koncert a tanečná DAMA 2017 Prázdniny v školskom roku 2017/2018

HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE

Rozpis vyučovacích hodín hudobnej náuky


Aktuálny rozvrh hodín teórie hudobnej náuky (šk. rok 2017/2018), ktoré u nás vyučujú: 
Mgr. Soňa Uhliarová, Dis. art., PaedDr. Metodeja Schneiderová, Mgr. Jana Dzurová, DiS. art., Júlia Janoščíková, DiS. art.

ROZVRH pre 1. polrok 2017/2018
Hudobná náuka, Orchester, Zbor
Miestnosť č. 7 - SCHNEIDEROVÁ, DZUROVÁ, JANOŠČÍKOVÁ
Miestnosť č. 11 - LIPOVSKÁ
PONDELOK
Miestnosť č. 7Miestnosť č. 11
od - do roč. od - do roč.
14:00-14:45    
Schneiderová    
     
14:50-15:35 1.A/1.č. 14:10-14:55 2.A/1.č.
Schneiderová  s prípravkou Lipovská  
     
15:35-16:20 1.D./1.č. 15:30-16:15 4.A/1.č.
Dzurová Lipovská  
     
     
16:20 – 17:05 1.C/1.č. 16:20 – 17:30 1.r/2.č.
Janoščíková Schneiderová (5.roč.)
       
UTOROK
Miestnosť č. 7 Miestnosť č. 11
od - do roč. od - do roč.
     
     
     
  14:15 - 15:00 3.A/1.č.
  Lipovská  
     
  15:05-15:50 1.B./1.č.
  Dzurová bez prípravky
     
     
  15:55-16:40 3.r.+4.r./1.č
  Lipovská  
       
STREDA
Miestnosť č. 7 Miestnosť č. 11
od - do roč. od - do roč.
14:00 - 14:45    
Schneiderová    
     
  14:30-15:15 3.B/1.č.
  Lipovská  
     
15:40-16:50 2r./2.č. 15:20-16:05 4.B/1.č.
Schneiderová 3.r./2.č. Lipovská  
  (6.+7.r)    
     
  17:00-18:10 Orchester
    Berčíková/
       Dzurová
ŠTVRTOK
Miestnosť č. 7 Miestnosť č. 11
od - do roč. od - do roč.
  14:25 - 15:10 2.C/1.č.
  Lipovská  
     
     
     
     
  16:00 - 17:30 ZBOR
  Haas č.8
     
     
  16:00 –17:30 Gitarový
  Čekan orchester
    ZBOROVŇA
       
PIATOK
Miestnosť č. 7 Miestnosť č. 11
od - do roč. od - do roč.
  13:15-14:00 2.B/1.č. (EKG)
  Lipovská  
     
     
     
     
     
     
       
V Prešove: 20.9.2017
* Vyr. = interná skratka vyrovnávací ročník - pre starších žiakov bez prípravného štúdia


9. 9. 2016     1669