Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE

Rozpis vyučovacích hodín hudobnej náuky


Aktuálny rozvrh hodín 
teórie hudobnej náuky (šk. rok 2017/2018), ktoré u nás vyučujú: 

Miestnosť č. 7:  PaedDr. Metodeja Schneiderová, Mgr. Jana Široká, DiS. art., Júlia Janoščíková, DiS. art.
Miestnosť č. 11: Mgr. Soňa Uhliarová, Dis. art.


9. 9. 2016     4589