Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

HUDOBNÁ NÁUKA - TEÓRIE

Rozpis vyučovacích hodín hudobnej náuky


Aktuálny rozvrh hodín 
teórie hudobnej náuky (šk. rok 2018/2019), ktoré u nás vyučujú: 

Miestnosť č. 7:  PaedDr. Metodeja Schneiderová, Mgr. Jana Široká, DiS. art., Júlia Janoščíková, DiS. art.
Miestnosť č. 11: Mgr. Soňa Uhliarová, Dis. art.


9. 9. 2016     5121