ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 Elektronická prihláška na štúdium! Vzdelávacie poukazy

JÁN KOPČÁK - HRA NA SAXOFÓNE
Od septembra 2015 bude u nás v škole vyučovať hru na SAXOFÓNE (JAZZ - improvizácia, kompozícia) nový učiteľ, mladý, úspešný a skúsený člen rôznych svetových hudobných projektov a rôznych slovenských skupín - Ján Kopčák. Aktuálne si ho môžete vypočuť v kapelách: 1st Slovak Pink Floyd Revival, JK & Arpad Farkas (jazz music) alebo East Beat (blues - rock music).

Okrem vyučovania v slovenskom jazyku, Vám pán učiteľ Ján Kopčák ponúka hodiny saxofónu aj v jazyku anglickom a nemeckom. Kompletný profesný profil Jána Kopčáka si môžete pozrieť aj na: www.jankopcak.com

Prihlášky na hodiny saxofónu nám môžete posielať online, prípadne doručiť osobne na sekretariát našej školy. Podrobnejšie info Vám poskytneme na tel: 0917 705 227.
6. 5. 2015     2708