ZÁPISY 2019/2020 Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... Súťaž v hre na dychových nástrojoch / SNV Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

HERECTVO A SPEV - ZÁPIS

pozývame Vás na ZÁPIS na nový školský rok do SZUŠ DAMA. 
Zápisy budú prebiehať 
od 5.9.2016 - 15.9.2016 v čase od 11:00 hod. do 17:00 hod. 
v budove našej školy na Nám. legionárov 5 v Prešove. 


Milí študenti a rodičia,

Prihlášky je možné vyplniť a odovzdať na sekretariáte školy, 
prípadne u jednotlivých vyučujúcich pedagógov. 

V tomto školskom roku je možné odoslať prihlášku aj elektronicky: 
https://szus-dama.edupage.org/register/

Vybrať si môžete z piatich umeleckých odborov:
hudobný odbor
tanečný odbor
literárno - dramatický odbor
audiovizuálna a multimediálna tvorba
a výtvarný odbor

Príďte medzi nás - tešíme sa na na VÁS! :)


30. 8. 2016     4788