Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

FOTKY ZO ZÁVEREČNÉHO HUDOBNÉHO VYSTÚPENIA

Fotky zo záverečného hudobného koncertu - PKO Prešov (21.6.2016)

Pozrite si fotky zo záverečného hudobného vystúpenia žiakov našej školy, ktoré sa konalo dňa 21. júna 2017 v PKO v Prešove. 
Ďakujeme žiakom, rodičom aj všetkým učiteľom za pomoc a prípravu koncertu.

13. 11. 2017     1311