Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

FOTKY A VIDEO ZO SÚŤAŽE V BOJNICIACH

Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 2017 (23. - 24. marca 2017)

Pozrite si aj krátku ukážku z celoslovenskej gitarovej súťaže v Bojniciach, ktorá sa konala v sňoch 23. a 24. marca 2017, kde našu školu reprezentovali dvaja žiaci Emma Pelecová (vyučujúci učiteľ Valér Futej) a Chiara Jankurová (p. učiteľka Viktória Norko Marková)

odkaz na krátke video zo súťaže:
https://youtu.be/rzbTFr0UfGY
4. 4. 2017     3235