Spevácka súťaž v Medzilaborciach! Hudobná náuka - rozpis teórií

FOTKY ZO SÚŤAŽE PREŠOVSKÝ ZLATÝ KĽÚČIK (19.5.2017)

Spevácka súťaž v divadle Alexandra Duchnoviča

Naši žiaci sa v tomto školskom roku úspešne zúčastnili známej speváckej súťaže "Prešovský zlatý kľúčik", ktorá sa konala 19.5.2017 v DAD v Prešove. 
Všetkým oceneným žiakom a ich p. učiteľkám srdečne blahoželáme! 

Ocenení žiaci:
Vanesa Rumančíková - zlaté pásmo a laureát kategórie A
Marek Karabinoš - strieborné pásmo v kategórii B
Laurencia Tomková - bronzové pásmo v kategórii D

25. 5. 2017     2682