Elektronická prihláška na štúdium! KONCERT - Eric Marienthal (USA) a AMC Trio UNIT DVD - záverečný koncert a tanečná DAMA 2017 Prázdniny v školskom roku 2017/2018

FOTKY ZO SÚŤAŽE PREŠOVSKÝ ZLATÝ KĽÚČIK (19.5.2017)

Spevácka súťaž v divadle Alexandra Duchnoviča

Naši žiaci sa v tomto školskom roku úspešne zúčastnili známej speváckej súťaže "Prešovský zlatý kľúčik", ktorá sa konala 19.5.2017 v DAD v Prešove. 
Všetkým oceneným žiakom a ich p. učiteľkám srdečne blahoželáme! 

Ocenení žiaci:
Vanesa Rumančíková - zlaté pásmo a laureát kategórie A
Marek Karabinoš - strieborné pásmo v kategórii B
Laurencia Tomková - bronzové pásmo v kategórii D

25. 5. 2017     524