Spevácka súťaž v Medzilaborciach! Hudobná náuka - rozpis teórií

FOTKY Z VIANOČNÉHO KONCERTU 2016/2017

FOTKY - Vianočný koncert SZUŠ  DAMA (21.12.2016)

Pozrite si fotky z nášho Vianočného koncertu, ktorý sa konal 21.12.2016 v priestoroch PKO v Prešove. Počas koncertu sa predstavili okrem našich žiakov hudobného odboru aj žiaci tanečného a literárno - dramatického odboru.
Zvuk a osvetlenie celého koncertu zabezbečil p. uč. Martin Michelčík a žiaci audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
26. 4. 2017     2363