Vianočný koncert - PKO Vianočný DAMA JAZZ-ROCK FEST Hudobná náuka - rozpis teórií

ERIKA HAAS - ZBOROVÝ SPEV, HRA NA KLAVÍRI A NA KEYBOARDE
Mgr. Erika Haas - narodená v Prešove, svoju umeleckú dráhu začala už v detskom veku, kedy navštevovala umeleckú školu na Konštantínovej ulici v hre na klavíri u pani uč. K. Mackovej - 3 cykly. Počas štúdia absolvovala niekoľko desiatok koncertov, ale aj súťaží.

Okrem umeleckej školy bola členkou detského speváckeho zboru pri ODPaM pod vedením pani E. Zacharovej, ktorá jej ukázala prácu s detským zborom aj ako dirigentke. Vyštudovala Gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove a nadstavbové štúdium na SPgŠ ako vychovávateľka. Po troch materských dovolenkách si splnila sen byť učiteľkou na základnej škole pre prvý stupeň. Vyštudovala na UPJŠ v Prešove učiteľstvo 1. - 4. Diplomová práca bola úzko spätá s hudbou, teda zborovým spevom.

V rokoch 2005 - 2010 učila hru na klavíri v Šarišskom osvetovom stredisku v Prešove.

Spevu a hudbe sa venovala po celý čas, kedy navštevovala spevácky zbor OZVENA v Trenčianskych Tepliciach, latinský zbor v Prešove pri Konkatedrále sv. Mikuláša, dirigovala učiteľský spevácky zbor MOYZES v Prešove v PKO, založila komorný spevácky zbor CHORUS VIA MUSICA, ktorý vedie dodnes a venuje sa mladým talentovaným speváčikom v SZUŠ DAMA.  Od roku 2014 spievala v celoslovenskom speváckom zbore CON MOTO, ktorý bol založený v R. Sobote na dirigentskom kurze. Absolvovala už 4. dirigentské kurzy, na ktorých získala certifikáty dirigovania. Popri výučbe hry na klavíri,  na keyboarde a zborového spevu v ZUŠ DAMA, momentálne študuje operný spev na súkromnom konzervatóriu v Prešove.

24. 10. 2016     3523