Elektronická prihláška na štúdium! KONCERT - Eric Marienthal (USA) a AMC Trio UNIT DVD - záverečný koncert a tanečná DAMA 2017 Prázdniny v školskom roku 2017/2018

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM!

ON-LINE priháška 

Vážení rodičia a milé deti,

ak máte záujem o štúdium v našej umeleckej škole, v tomto školskom roku sa môžete u nás prihlásiť aj elektronickou formou
Po vyplnení ONLINE PRIHLÁŠKY Vás budeme priebežne kontaktovať.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte osobne (na sekretariáte)
alebo telefonicky kontaktovať na tel: 0907 384 986 (zástupkyňa školy)


https://szus-dama.edupage.org/register/
(klik na link)
3. 9. 2016     2015