Záleží nám na našich deťoch! .... Venujme im 2% z daní... JARNÉ PRÁZDNINY 2019 VIDEO - Vianočný koncert 18.12.2018 VIDEO - Tanečná DAMA 22.6.2018 VIDEO - Záverečný hudobný koncert (20.6.2018) Úspechy našich žiakov Elektronická prihláška na štúdium!

DVD - ZÁVEREČNÝ KONCERT A TANEČNÁ DAMA 2017

OZNAM:
Vážení rodičia a priatelia, DVD zo záverečného koncertu a z tanečného vystúpenia našich žiakov (z dňa 20. - 21.6.2017 v ) je už v predaji! 
Navštívte nás na sekretariáte školy.


Milí žiaci a priatelia školy, ak máte záujem, DVD zo záverečného koncertu (21. júna 2017) a z tanečného vystúpenia (20. júna 2017) - našich žiakov je už v predaji! 
Profesionálny záznam z vystúpení našich žiakov pripravil Mgr. Martin Michelčík / nahrávacie štúdio Filma s.r.o. Prešov


Info a predaj DVD - na sekretariáte školy, príp. u svojich učiteľov.
2. 11. 2017     1839