Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

DIPLOMY ZO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE

Spevácka súťaž "LABIRSKY HUDAK"

Naše žiačky opäť úspešne reprezentovali našu školu. Spoločne s pani učiteľkou Janou Ljubimovou sa umiestnili v striebornom pásme na 1. ročníku speváckej súťaže "Labirsky HUDAK", ktorá sa konala 24. novembra 2017 v Medzilaborciach.

Ocenené žiačky:
Nikola Jurašenková: strieborné pásmo v IV. kategórii
Dajana Novotná: strieborné pásmo v III. kategórii
Tatiana Šarová: strieborné pásmo v IV. kategórii
Bronislava Tulenková: strieborné pásmo v IV. kategórii

Srdečne všetkým blahoželáme!
27. 11. 2017     1414